Om företaget

Hampaprodukter Sverige ek. förening

Företaget registrerades 2009-11-19 och tilldelades organisationsnummer 769620-7922.

Verksamhetsledare : Roger Olofsson
Ordförare : Stina Jonsson
Kassör : Roger Olofsson
Hela styrelsen med adresser se under kontakter.

Vi behöver bli flera odlare.

För att möta den kraftigt ökad efterfrågan som har uppstått under 2010 måste produktionen ökas och större areal hampa måste odlas.

Under en övergångsperiod behöver vi nog importera om det finns något att tillgå.

Föreningen är öppen för Dig som delar vår affärsidé. Kontakta Roger för att få tillgång till våra stadgar. Två DVD:er som tagits fram i samarbete med energigården. Nedan kan ni se tre filmer om vad vi kommit fram till om hampaodling genom olika projekt.

 Affärsidén:

  • Att producera och till handahålla CO2 neutrala produkter.
  • Att producera strömedel för så väl stora som små djur.
  • Att producera isolering som dessutom är en CO2-sänka.
  • Att producera Hampfröets olja, den bästa olja som finns!!!

Om Hampaprodukter Sverige ekonomisk förening:

Föreningens delägare har flera års erfarenhet som egna företagare och är vana vid att producera och försälja traditionella jordbruksprodukter. Vi har flera års erfarenhet av hampaodling och har i tre olika projekt från jordbruksverket utvecklat en skördemetod, ett mobilt fiberberedningsverk samt olika konsumentförpackningar. Detta borgar för att vi skall leverera de produkter som vi producerar och marknadsför.

Produkt/tjänst:

Hampaprodukter Sverige säljer isolering – både långfibrig (som lägges ut för hand) och en kortfibrig produkt med inslag av skävor som går att blåsa. Båda produkterna är testade av SP i Borås.

Vi säljer smådjurströ. Hampaströets uppsugningsförmåga är dubbelt så stor som kutterspån (som är vanligast i dag).

Stuterier vill köpa hampaskävor till ströbäddar för hästar. Eurofins i Lidköping har testat uppsugningsförmågan.

Vi har även fått förfrågningar från hälsokostbutiker och privatpersoner som vill köpa Hampfröolja, hampfrö och mald frökaka.

Marknaden/kunder:

Framtida byggnormer kommer att kräva miljövänliga isoleringsmaterial vid nybygge och renoveringar. Byggfirmor, arkitektfirmor och privatpersoner är alla framtida isoleringskunder.

Det säljs stora mängder strömedel till smådjur och till hästar.

Privata hästägare, ridhus och stuterier är en stor presumtiv marknad.  Hampströbäddar som sköts på rätt sätt är lättarbetade och behöver inte bytas på flera månader. Den håller sig torr och ren under lång tid. Vi har avtal med IMAZO AB i Vara – en stor grossist för zoobutiker i hela norden.

Konkurrenter:

De största konkurrenterna när det gäller isolering är (utöver konservatism) mineralull, cellplast och glasull. För eko är det cellulosa och träfiber och för strömedel är det kutterspån, torvströ, träpellets och halmpellets.

Vi är nästan ensamma om att sälja svensk förädlad hampaisolering. Det finns dock importerade produkter att köpa på nätet.

Importerat smådjursströ och hästströ av hampa finns i ett begränsat utbud.

Marknadsföring/försäljning:

Medverkan vid mässor för branschfolk och enskilda kunder.

Vi har hemsidan www.hampaprodukter.se.

Våra varor säljs av hampvaruhuset.sesvenskahantverkare.com och
gyllenhaksbyggnadsvard.se.

Vi har registrerade varumärken, rollups, visitkort, faktablad, affischer och demomaterial till marknader och utställningar.

Återförsäljare finns för smådjurströ. Ekologiska byggvaruhus är intresserade av våra produkter.

Bakgrund till Hampaprodukter Sverige ek.för.

Föreningen Energinätverket Green4u i Grästorp är en idéell förening som bildades den 27 maj 2004. Bakom föreningen finns bl. a lantbrukare. Hampainsresset började med att Roger Olofsson som ordförande i Energinätverket Green4u var inbjuden att höra Rune Ekman från Bionik. Där framgick att hampan är en av de bästa ”solomvandlarväxter” som finns.

Uppåt 30 ton ts / hektar har uppmätts.

Green4u har därefter bedrivit ett projekt om hampans möjligheter som energigröda där projektets mål var att ta fram ett rådgivningsmaterial som hjälper den intresserade bonden att finna en framkomlig väg från hampodling till värmemarknaden. Under projektet har separering av hampfiber och skävor genomförts för att kunna leverera skävor till ÄFAB för pelleteringsförsök. Separering genomfördes ursprungligen med en gammal skördetröska – Claas Merkator 75 – med en modifierad sållkasse.

Energinätverket Green4u har vidare bedrivit projektet Vidareförädling av hampa. Projekten har samordnas av Energigården.

Nyttan med projektet

Att utveckla en fibersepareringsmaskin för vårskördad hampa som kan användas på gårds- och lokalnivå, med utgångspunkt på befintliga maskiner, kommer att leda till nya företagsetableringar och därmed ökad sysselsättning inom lantbruket och lokal/regional industri. Jordbrukarna får komplementnäring och blir flexibla för framtida verksamhet.

Projektets syfte och mål

Syfte och mål med projektet är att gå vidare med förädling för att öka hampans framtida lönsamhet som energigröda genom att göra pellets av veden och briketter av blandfraktionen, samt nyttja fibern till exempelvis isolering i byggnader och som armeringsmaterial i plast.

Första steget är att kunna separera fibern från veddelarna.

Vi är några lantbrukare som har provodlat hampa allt sedan det blev tillåtet. Allt mellan 0,5 och 100 har. Jonsons på Gudhems Kungsgård har varit föregångare. Där köptes tidigt en bricketmaskin och det är en av de få kommersiellt gångbara produkterna idag – den säljer bra om det är kallt. Smådjursströ är troligen nästa stora försäljningsartikel. Lösullssiolering kommer starkt om bara kunderna blir medvetna om att det finns att tillgå.

Nu är det dagss att använda all kunskap som samlats ihop och starta ett ”samarbetsföretag”  t ex. HAMPAPRODUKTER Västra Götaland. ek. för.

Företagets uppgift skall bli att marknadsföra och sälja medlemmarnas produkter.

2000-talet är en stor utmaning för människorna att skydda klimatet och minska CO2-emissionerna. Det är möjligt med hampaull som isolering och det blir en effektiv kolsänka.

Om vi kan byta ut det mesta av mineralullsisoleringen mot hampaisolering skulle vi slippa bryta stenkol och därmed undvika de stora mängder CO2 som frigörs vid tillverkning av den elektricitet som krävs för att smälta sten och glas till mineralullsisolering.

Green4u har den 27 januari 2009 beviljats ett Leader-projekt vid namn Hampaprodukter.

Syftet är att bildande av ett produktions- och försäljningsföretag t.ex. Hampaprodukter ek. för. Avsikten med detta företag är att marknadsföra och försälja medlemmarnas produkter. För närvarande finns följande produkter: bränslebricketter, lösullsisolering samt strömedel för smådjur och hästar. Framtida projekt inkluderar vidareutveckling av t.ex. oljeuppsugande material, fibrer till kompositmaterial och ler- eller cementputs. Företaget skall vidareutveckla konsumentvänliga förpackningar som är möjliga att distribuera i befintliga eller egna nya system. För att slippa importera hampfrön till fågelmat och humankonsumtion måste nya skördemetoder utvecklas – också detta något för föreningen.