Om hampa

Industrihampa

Hampa (Cannabis sativa L.) är en kulturväxt som odlats och utnyttjats av mänskligheten i årtusenden. De äldsta kända fynden som påvisar brukandet av hampa går tillbaka till ca 10 000 år f Kr. Långt in på 1800-talet var hampan en vanlig gröda världen över, även i Sverige. Ökad samfärdsel och handel med övriga världen ledde till ökad import av exotiska fiberslag vilket successivt medförde att den inhemska odlingen blev mindre lönsam. Till detta bidrog även att de beredningsmetoder som användes var föråldrade och ineffektiva.

Vid slutet av 1800-talet hade i praktiken hampodlingen i Sverige upphört helt. Inte blev det bättre av den petrokemiska industrins frammarsch, vilken ledde till att många fiber- och oljeväxter blev utkonkurrerade av den billiga och lättillgängliga fossila oljan. Det kan vara intressant att känna till att den förbränningsmotor som Rudolph Diesel en gång konstruerade var avsedd att drivas med vegetabiliska oljor, bl a hampolja. Dessutom fanns starka industriella intressen som såg ett hot i hampan som fiberråvara till pappersindustrin.

I slutet av 30-talet hade nämligen sulfatmetoden för pappersmassa lanserats av en känd kemikoncern i USA. Samma intressen såg också en allvarlig konkurrent i hampan till nyligen patenterade uppfinningar som nylon och andra plastmaterial. Följden blev den urskillningslösa sammanblandningen av de två huvudtyperna av hampa som finns, nämligen industrihampa som används för bl a utvinning av olja och fibrer, samt marijuana som förknippas med drogmissbruk. Sedan USA’s kongress 1937 godkänt den sk Marihuana Tax Act inleddes en besinningslös jakt på allt vad Cannabis hette, vilket fick återverkningar på odling och användande av hampa i resten av världen ända fram till våra dagar.

Lyckligtvis har stora delar av världen börjat ompröva myten om hampa och de flesta länderna inom EU, inklusive Sverige, tillåter odling av industrihampa, dvs de sorter som innehåller mindre än 0.2% THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol), alltså det ämne som identifierats som den i huvudsak verksamma psykoaktiva substansen i Cannabis sativa L.

Artikeln är hämtad från Hampekrafts hemsida.

Länk till att odla Hampa

http://www.hampa.net/public/Om_hampaodling_gaardsstoed_etc.pdf