Hampa fiberisolering

 

Hampaprodukter presenterar här svenskodlad hampaisolering av vårskördad hampa, som tyvärr är Slutsålt. Vi har Fransk långfiber för tillfället.

Det finns Svensk  Blandisolering: lämpligt till bjälklag i ca.17 kg säckar            pris 8,75 kr/ kg

Fransk långfiber i balar om Ca.130 kg Packas till en densitet av 60 kg/m3 för att få  värmekonduktivitet 0,039

 

 • Fransk Långfiber: i balar om ca.130 kg kostar 19,50 kr/kg
 • Fransk Långfiber 6 balar på pall ca 780 kg kostar 17,80 kr/kg
 • Eller ”fluffat” i säckar (ca 12 kg). Kostar 25,75 kr/kg
 • Samtliga priser anges inklusive moms. Frakt tillkommer.
 • Leveranstid kan förekomma

 

Lösullsisolering – ”Uppfluffad hampaull”

Lätt att packa i vägg och bjälklag. Packas till en densitet av 60 kg/m3 för att få  värmekonduktivitet 0,0457 enligt SP provning.

Takstolar sticker upp ur naturfiberisoleringen på en tilläggsisolerad vind.

Att bygga hållbart

Hållbart byggande betyder för oss, att man tar i beaktning hur projektet i sin helhet påverkar saker och ting runtomkring. Var har funnits förut på platsen, vad finns där nu, hur kommer det att se ut i framtiden? Vem kommer bo där? Vilka material har använts, hur på verkar de miljön nu och hur kommer de material jag sätter in på verka den framtida livskvaliteten och miljön?

En aspekt som kan göra byggandet mindre hållbart är att man inte ger projektet tillräckligt mycket förberedelsetid, så att man i slutändan måste komma på snabba och möjligen icke så hållbara lösningar.

Hemcorn laim Film – En liten film om hur man bygger hus med hampavedämnen och kalk.

Varför ska du välja hampaisolering?

Det finns stora hälsofördelar både för den som bygger och den som bor i ett hus isolerat med hampa.Huset får sedan en jämnare luftfuktighet och temperatur. Isoleringen har inga farliga fibrer som irriterar hud och fastnar i andningsorganen när man bygger huset eller bor i huset. Hampan odlas naturligt utan besprutningsmedel och inga kemikalier används heller i förädlingsprocessen.

Hampafibrer innehåller inga miljöfarliga kemikalier Alla komponenter finns med i produktinformationen, så att du vet vad du köper. Hampafibrerna kommer  från en i allra högsta grad förnyelsebar källa. Hampa är en ettårig ört som är mycket snabbväxande – nästan fyra meter på 100 till 120 dagar. Den binder koldioxid effektivare än många andra växter. I en kubikmeter hampafiber (ca 50kg) lagras ca 75 kg koldioxid under växttiden. Vid odling, skörd och industriell bearbetning går det bort ca 13 kg koldioxid vilket ändå lämnar ca 62 kg koldioxid kvar i de färdiga fibrerna.

Tester har utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik – Byggnadsfysik och innemiljö. På 2000-talet är en stor utmaning för människorna att skydda klimatet och minska CO2-emissionerna. Det är möjligt med hampaull som isolering – och det blir en effektiv koldioxidsänka. För varje kilo isolering som används binds 1,4 kg koldioxid.

Hampa i konstruktionen

Mikroskopiska porer i hampans fibrer ger bra isoleringsvärde, hög buffertkapacitet (vilket innebär att isoleringen ej kyls ner eller värms upp snabbt = jämn temperatur) och naturlig fuktreglering i huset. Alltså bidrar den till ett  jämnare, skönare klimat inomhus. Detta kallas att huset kan andas!. Skadedjur såsom möss trivs inte i hampaisolering Svensk lösull kan användas i vind, tak, golv, innervägg och på fasad. Vill du vårda ditt gamla eller nygamla hus är denna typ av andningsbar isolering det absolut bästa då den hjälper huset att andas.

Vid en densitet av 60 kg/m³ har den långfibriga isoleringen en värmekonduktivitet på 0,0457 W/mk.

Vid en densitet av 125 kg/m³ har den kortfibriga isoleringen en värmekonduktivitet på 0,0488 W/mk.

Den långfibriga isoleringen har testats av SP och har brandskyddsklass E.

 

Förbrukning långfibrig ull: 6 kg/m² vid 10 cm isoleringstjocklek

 • T.ex. 6 kg á 19,50 kr = 117 kr /m²
 • Kilopris: Pressat i småbalar om ca. 10 kg á 19,50 kr ( slutsålt)
 • Kan levereras ”uppfluffad” i storsäck pris 18,75 kr/kg  ( slutsålt)
 • Lådor/säckar om 12 kg á 21,25 kr (slutsålt)
 • Långfiber: 12 kg i låda, inkl moms och frakt, med DHL Servis Point 488 kr(slutsålt)
 • Fransk Långfiber: i balar om ca.130 kg kostar 19,50 kr/kg
 • Fransk Långfiber 6 balar på pall ca 780 kg kostar 17,80 kr/kg
 • Eller ”fluffat” i säckar (ca 12 kg). Kostar 25,75 kr/kg

Förbrukning kortfibrig ull och vedämnen: 12 kg/m² vid 10 cm isoleringstjocklek

 • T.ex. 12 kg á 10 kr =  120 kr/m²
 • Kilopris: I säckar om 15 kg á 10 kr/kg(slutsålt)
 • Kilopris: I  storsäck ca. 100 – 120 kg á 8,75 kr/kg (Slutsålt)
 • Blandisolering: lämpligt till bjälklag i ca.17 kg säckar pris 8,75kr/ kg

Samtliga priser anges inklusive moms. Frakt tillkommer.

Takisolering Kjell & Reine

Takisolering med kortfiber – Kjell & Reine

Lång- eller kortfiber i storsäck

Lång- eller kortfiber i storsäck

 

hampaull2

Isolering läggs på plats i en dörr.

hampaull3

6 kg långfibrig isolering per m² som lösull.

hampaull4

Samma mängd insolering pressat 10 cm tjocklek.

Mer information och beställning

Roger Olofsson

0514-320 34, 070-311 79 78
Epost: hamparoger@gmail.com